Trang chủ News Uncategorized Casumina: Lãi trước thuế 371,5 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm...

Casumina: Lãi trước thuế 371,5 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2015

2090
0
Lũy kế năm 2015, Casumina đạt doanh thu thuần 3.636,17 tỷ đồng, tăng 14%.

Casumina: Lãi trước thuế 371,5 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2015

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam- Casumina (Mã CK: CSM ) công bố báo cáo tài chính năm 2015.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 4/2015 của Casumina đạt 856,89 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ 2014 do công ty đã điều chỉnh giảm giá bán hàng.

Giá vốn hàng bán quý này của Casumina giảm 39,5 tỷ đồng xuống còn 654,5 tỷ đồng do giá vật tư giảm.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chi phí tài chính của Casumina đều được tiết giảm lần lượt 29% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, chi phí bán hàng của công ty đã tăng 28% lên 44,66 tỷ đồng do tăng quảng cáo, khuyến mãi nhằm đẩy mạnh bán hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng chỉ còn hơn 1 tỷ đồng do các khoản lãi tiền gửi giảm.

Kết quả, Casumina đạt 98,25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 4, giảm 9% so với cùng kỳ 2014.

Năm 2015, Casumina đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng, lãi trước thuế 370 tỷ đồng. Với kết quả đã thực hiện được, Casumina hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra.

Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản Casumina đạt 3.145 tỷ đồng; tồn kho công ty chỉ còn 875,7 tỷ đồng

Casumina: Lãi trước thuế 371,5 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2015