Category: Methodology

Phương pháp luận triển khai thành công và hiệu quả BFO 2016

BizForceOne Phương pháp luận triển khai thành công và hiệu quả BFO
Mega SolutionCenter (MSC), Hoa Kỳ
Phương pháp IDO 

 1. Khởi tạo
 2. Triển khai
 3. Vận hành và nâng cấp

Yêu cầu dự án
Đánh giá ngân sách hệ thống mới
Phân tích chiến lược công ty và xác nhận dự án
Đánh giá tình hình hiện tại từ quá trình, hệ thống, công nghệ và xem tổ chức
Xác định mục tiêu và phạm vi dự án
Xác định cấu trúc dự án và lập kế hoạch cấp cao cho quá trình lựa chọn

Xem thêm

Download Documents PPT

Hệ thống quản lý toàn diện TPS theo tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả (Business Excellence)

Cung cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện – tiên tiến và tiện tích:BMI cung cấp hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) dựa trên triết lý Total Performance Scorecard của David Norton & giáo sư Robert Kapland và triết lý quản trị 3 dòng chảy (Workflows): Dòng hàng, dòng tiền và dòng người.

Với dòng hàng (Supply Chain Management): BMI cung cấp các modules như: Quản lý cung ứng hiệu quả (Procurement), quản lý tồn kho hiệu quả, quản lý sản xuất hiệu quả, quản lý chất lượng an toàn, quản lý bán hàng hiệu quả và quản lý điều vận hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới theo triết lý SCM giúp cân đối, điều độ sản xuất, tự động lập kế hoạch thu mua vật tư, kế hoạch điều vận, cách quản lý chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chính sách bán hàng… đáp ứng tiêu chuẩn và hệ thống Total Quality Management (TQM). Vối dòng hàng, doanh nghiệp cần tổng hòa 5 nguồn lực: Thị trường, Kinh doanh, sản xuất, cung ứng và tài chánh.

Với dòng tiền (Financial Cashflow Management): BMI cung cấp các modules như: quản lý tài chánh – kế toán, cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn cho dòng tiền hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa các mô hình lập dự toán, tính dòng tiền chiết khấu – DCF, lập kế hoạch dòng tiền và triển khai hợp đồng tín dụng với ngân hàng và nhà đầu tư hiệu quả. Kết quả (KPI/KRI) sẽ được hiển thị trực quan sinh động bằng Dashboard sắp sếp theo BSC. Với dòng tiền, doanh nghiệp cân đối 4 thị trường: Thị trường ngoại hối, tài chánh, thị trường người lao động và thị trường hàng hóa.

Với dòng người (Human Resource management): BMI cung cấp các module như: Quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý mối quan hệ khách hàng và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO điện tử – không giấy. Doanh nghiệp sẽ áp dụng mô hình định biên nhân sự, đánh giá nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho việc tổ chức và thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp đối với qui trình chi tiết của 2 dòng  hàng và dòng tiền và chi tiết hóa đến các thủ tục hướng dẫn (SOP) của các qui trình con của từng dòng chảy (Workflow). Hệ thống Personal BSC và quản lý tài năng (TM) về dòng người của chúng tôi giúp DN hội nhập kinh tế thị trường trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Đảm bảo thành công và đáp ứng phù hợp với nhu cầu của bạn

  • Tổ chức hiện thực hóa thành công hệ thống quản lý là yếu tố quan trọng phản ảnh năng lực của ban lãnh đạo và còn là nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp để nâng cao giá trị doanh nghiệp (Management Due Deligence đối với năng lực quản lý). BMI tổ chức thực hiện bằng cách cung cấp và phối hợp các kỹ năng và nguồn lực mà bạn cần để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý của doanh nghiệp để quản lý kinh doanh của bạn hiệu quả hơn – vì vậy bạn có thể trở thành một doanh nghiệp vận hành hiệu quả.
  • Với sự hỗ trợ từ BMI, bạn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm mà BMI đã đạt được trong quá trình tổ chức hiện thực và tư vấn cho nhiều khách hàng lớn tại VN với các ngành nghề kinh doanh của họ. Chúng tôi làm tăng sức mạnh tổ chức của bạn thông qua chuyển giao kiến thức và giúp bạn tiếp cận với các chuẩn mực thành công trong thực tế. Vì vậy, các chuyên gia IT và quản lý của doanh nghiệp có thể khai thác cơ sở tri thức đó, và áp dụng tốt hơn cho doanh nghiệp mình.
 • Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, sự nhanh nhẹn là tối thượng. BMI không những chuyển giao nền tảng kiến thức, mà còn chuyển giao luôn công nghệ nguồn giúp khách hàng tự vận hành và phát triển đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù của mình trong tương lai. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giảm tổng chi phí hoạt động của bộ phận CNTT của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tăng tốc và tối đa hóa chỉ số thu hồi vốn đầu tư.

Chuyển giao tri thức và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế

 • Tổ chức thực hiện bằng chính đội ngũ doanh nghiệp với chuyên gia BFO  –  Tư vấn qui trình MIS : BFO khu vực (Singapore); Đánh giá: Cenford (trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, TW hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á); tổ chức thực hiện bởi BMI và đội ngũ của khách hàng + BFO Partners chịu trách nhiệm quản lý dự án (CPS+ L&A, DTL, Softech, CQM…).
 • Chuyển giao công nghệ nguồn – BFO chuyển giao công nghệ nguồn (Qui trình chuẩn quốc tế và mã nguồn xử lý nghiệp vụ – Biz Logics Source Code) giúp quý công ty tự mình vận hành và phát triển đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù và không ngừng thay đổi. Đây là điều quan trọng nhất giúp hệ thống của bạn luôn vận hành hoàn hảo.
 • Chuẩn mực quốc tế – Phương pháp tổ chức triển khai hệ thống quản lý toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để thỏa mãn tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá nhằm giúp quí vị gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước hay lên sàn quốc tế bao gồm như:
  1. Dòng hàng (TQM): do tổ chức GAR (GAMP), FDA, USA;
  2. Dòng tiền (KPI): theo tiêu chuẩn Moody, BSC và SOX;
  3. Dòng người (HR Apprasal system): theo phương pháp ANSWER (Attitude and Skill Knowledge Experience Environment) đào tạo – phát triển, đánh giá nguồn nhân lực cấp độ 3.0.

Qui trình doanh nghiệp (Business Process)

Video demo 

Một số quy trình và biểu đồ mẫu 

Video hướng dẫn 

Qui trình tổ chức thực hiện hệ thống TPS với BFO bằng phương pháp Best Fit

Bước 1: Phân tích  thiết kế hệ thống quản lý TPS
Bước 2: Đào tạo và chuyển giao Hệ thống TPS

Hệ thống quản lý toàn diện TPS (hệ sinh thái quản trị Tạo Sinh)

Total Performance Scorecard

Triết lý quản trị 3 dòng chảy trong việc điều độ hệ sinh thái quản trị TPS với hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne. BFO là hệ điều hành doanh nghiệp giúp các tổ chức hiện thực hóa nhiệm vụ – chiến lược của mình một cách trực quan sinh động theo nguyên lý gia cường thông lượng 3 dòng chảy: Dòng hàng, dòng tiền và dòng người. Cụ thể là tổng hòa 5 nguồn lực: thị trường, kinh doanh, sản xuất, cung ứng và tài chánh cho dòng hàng, cân bằng 4 thị trường: thị trường lao động, hàng hóa, tài chánh và ngoại hối cho dòng tiền và điều phối dòng người từ định biên nhân lực, đánh giá nhân lực đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, BFO được xây dựng dựa trên triết lý quản trị tiên tiến Balanced Scorecard của Norton – Kaplan giúp giúp tổ chức để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị.

Mô phỏng kịch bản kinh doanh

ID-10088972

Mô phỏng kịch bản kinh doanh, phân tích BCG, BEP

 

1. Cấp độ then chốt (Standard level)
2. Cấp độ chuyên nghiệp (Professional level)
Dòng hàng chuyên nghiệp
SCM (Tài sản, sản xuất, điều vận và chất lượng (GAMP))
Dòng người chuyên nghiệp
Mối quan hệ khách hàng (CRM)

3. Cấp độ chuyên gia (Expert level)

Bảng tin điện tử trực quan sinh động

 

Bảng tin điện tử trực quan sinh động (Online Bulletin board with dashboard for KPI) của BFO cung cấp khả năng sử dụng biểu đồ và hình ảnh mang lại những tác dụng to lớn giúp nhà quản trị định hình bức tranh toàn cảnh và vị trí của công ty đang đứng một cách tòan diện và sâu sắc. Không chỉ có vậy, công cụ biểu đồ và phân tích đa chiều trực quan BFO mang đến cho quý vị khả năng tương tác và truy nguyên đến từng góc nhìn của dữ liệu giúp nhà quản lý nhận dạng và ra quyết định chính xác cho tình huống hiện hành. Các nhà quản lý cần phải có một công cụ tiếp cận hiệu quả việc phân tích và ra quyết định, đó cũng là mục đích mà BFO xác lập cho thị trường khu vực Châu Á. Các chỉ số KPI định nghĩa và kiến tạo từ BFO sẽ cho doanh nghiệp biết rõ đang đi cùng hướng với thị trường hay đang lái một chiếc máy bay mà kim đồng hồ cảnh báo năng lượng sắp cạn dần.

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang sử dụng các phần mềm trong nước hay các ERP quốc tế, BFO vẫn có khả năng tích hợp công cụ dashboard/KPI vào hệ thống hiện hành của bạn để tính toán ra các Chỉ Số Năng Lực Chủ Yếu (KPI) và hiển thị bằng các biểu đồ (Dashbard). Không những thế, các KPI còn được sắp xếp theo ma trận BSC để phản ảnh giá trị nội tại của doanh nghiệp và hệ thống cảnh báo (Alert system) qua điện thoại/Email giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị.