Category: Products

BMI phối hợp cùng EY (Ernst & Young) cải tiến quy trình DHG

BMI đạt được thoả thuận cùng EY sử dụng BFO cải tiến quy trình DHG. EY (Ernst & Young) có bề dày kinh nghiệm và là công ty hàng đầu thế giới về tư vấn, quản lý chiến lược, cải tiến các quy trình hiệu quả, tăng cường kiểm soát, tạo ra giá trị thúc đẩy công cuộc kinh doanh thay đổi và duy trì thành công trong tương lai của doanh nghiệp

Tính năng hệ điều hành doanh nghiệp BFO

Công Nghệ của Hệ điều hành doanh nghiệp BFO

BFO – Enterprise management Model

BizForceOne: giải pháp hỗ trợ chiến lược kinh doanh đầu tư hiệu quả:

 • Kết nối trực tuyến online qua internet 24/7, bảo mật, ổn định;
 • Đáp ứng mô hình quản lý đa công ty, đa chi nhánh, cửa hàng;
 • Tầm nhìn từ tổng thể đến chi tiết (độc đáo với hình ảnh, biểu đồ thống kê bằng cách kéo thả thông minh);
 • Đo lường các chỉ số “sức khỏe” tức thời và hỗ trợ ra các quyết định chính xác và kịp thời;
 • Giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện quy trình “chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ”;
 • Công cụ hỗ trợ đầy sức mạnh + chuyển giao mã nguồn để công đồng BFO VN hỗ trợ doanh nghiệp;
 • Thời gian triển khai và chuyển giao dự án rất ngắn, với tỷ lệ ứng dụng thành công các dự án tại Việt Nam là 100%;
 • Áp dụng mô hình dự báo và cảnh báo cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp bảng tin điện tử trực quan sinh động.

Các dòng sản phẩm chính:

1. BFO-S công nghệ PaaS, clouding application

2. BFO Enterprise Application

Mô hình đa tầng của BFO-S

 1. BFO Dababase: Chứa CSDL của doanh nghiệp. Server này không phụ thuộc vào vị trí. Có thể đặt tại doanh nghiệp hay thuê dịch vụ. Yêu cầu cài đặt Database: Oracle or SQL Server 2005/08;
 2. BFO Application Server: Chứa Objectspace, không phụ thuộc vào nơi đặt. Yêu cầu cài đặt hệ điều hành máy chủ: Microsoft Server 2003/2008 for IIS as a Webservice;
 3. BFO Business Logics Execution: Chứa chương trình xử lý nghiệp vụ (WXxxx.dll và Code.xxx.dll) do Mega Solution Center (MSC) Cài đặt tại Google hay MSC;
 4. BFO End User: Người dùng truy cập thông qua web browser như IE, Firefox, Chrome…) run on PC, Tablet, Smartphone.

Các công cụ phát triển:

 1. Client: Net Framework 3.0/4.0
 2. Server: Microftsoft Developer 2008/2010
 3. Reporting: BFO Reporting
 4. Webservice: MS IIS
 5. Database: Oracle or SQL Server 2005/08.

Tổng quan về Hệ điều hành doanh nghiệp BFO

Giới thiệu

Được MegaSolutionCenter phát triển từ năm 2000,BizForceOne®, hệ điều hành doanh nghiệp (Business Operating System) hay hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) được xây dựng dựa trên triết lý quản trị tiên tiến Balanced Scorcard của Norton – Kaplan theo mô hình 3 dòng chảy là tổng hòa 5 nguồn lực cho dòng hàng, cân bằng 4 thị trường cho dòng tiền và điều phối dòng người từ định biên, đánh giá đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất kinh doanh, đặc biệt, BFO đề cao vai trò linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng giúp doanh nghiệp ứng phó với môi trường kinh doanh hiện đại. BFO cung cấp chức năng tích hợp trong các lĩnh vực sau:

 • Enterprise Resource Planning (ERP) • Hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp;
 • Enterprise Resouce Management (ERM) • Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp;
 • Total Relationship Management (TRM) • Quản lý tổng thể các mối quan hệ (TRM: Customer, Vendor, Partner);
 • Supply Chain Management (SCM) • Quản lý chuỗi cung ứng;
 • Business Intelligent Visualization (BIV) • Bảng tin điện tử trực quan sinh động-Dashboard (Online Bulletin Board with KPI/KRI), Bảng cân đối chỉ tiêu quản trị (Balanced Scoredcard).

BFO được ứng dụng trên nền công nghệ độc đáo duy nhất cho phép chuyển giao công nghệ nguồn, từ đó khách hàng có thể  nhanh chóng tự vận hành hệ thống một cách dễ dàng và đáp ứng liên tục về sự phát triển về nhu cầu quản trị cho tổ chức của mình (trong thời đại mà sự thay đổi là bất biến)

BFO Balanced Scorecard (BSC) – Bảng cân đối chiến lược – Hiển thị bằng BFO Dashboard (BIV): BFO tích hợp với Balanced Scorecard bằng công nghệ Dashboard (KPI/KRI) và bảng thông tin điện tử (Online Bulletin Board System) hiển thị thông tin quản trị trực quan và sinh động (BIV) nhằm giúp doanh nghiệp cân đối 3 dòng chảy: Dòng hàng – Dòng tiền – Dòng người.

 • Xem chi tiết về tầm quan trọng và triển khai BSC (bảng cân đối chiến lược/chỉ tiêu quản trị)
 • Xem chi tiết về tầm quan trọng và triển khai KPI (các chỉ số đo lường hiệu suất)

Hệ thống báo cáo BFO thông minh được thiết kế để cải thiện tốc độ và độ chính xác của các quá trình báo cáo như phân tích, khai thác dữ liệu… mà không làm giảm sự phức tạp của các thông tin cần thiết, cải thiện và giảm thiểu thời gian lãng phí cho các hệ thống ERP.

Tính năng vượt trội của hệ thống BizForceOne

 1. Công nghệ thế hệ mới hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn
  1. Hệ thống đặc tả tự tạo báo cáo không cần lập trình.
  2. Data mining với nhiều công cụ (Olap, Pivot table): đặc tả pivot không cần lập trình
  3. Workflow: tích hợp với Microsoft Visio cho các quy trình & hiển thị bằng hình ảnh.
  4. Business intelligent visualization (BIV): Đặc tả Dashboard và thiết lập KPI không cần lập trình.
 2. Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn/ triết lý quản trị hoàn hảo hơn:Total Performance Scorecard, TQM, Balanced Scorecard (OBSC), Personal BSC, GAMP, GDP, GSP, GPP, 6 Sigma, Lean production…
 3. Tỷ lệ ứng dụng thành công 100%, hiện có hàng chục ngàn người hàng ngày sử dụng BFO tại hơn 50 doanh nghiệp và 10 ngành công nghiệp ngay tại Việt Nam và hàng ngàn ứng dụng trên kho BFO Appstore sãn sàng chia sẻ và chuyển giao công nghệ nguồn.

BizForceOne có 2 dòng sản phẩm sau:

 • Hệ Điều Hành Doanh Nghiệp – BFO-S Business Operating System (BFO-S Plaftform as a service-PaaS)
 • Hệ thống quản lý toàn diện TPS (Total Performance System)- BFO Enterprise System (Based on BSC by Norton Kapland with 3 Workflows)

 

Giới thiệu một số phân hệ quản trị

 1. Tổng quan phân hệ Tài chính – Kế toán
 2. Tổng quan phân hệ Kho vận
 3. Tổng quan phân hệ Sản xuất
 4. Tổng quan phân hệ Cung ứng
 5. Tổng quan phân hệ Bán hàng
 6. Tổng quan phân hệ Nhân sự – Tiền Lương
 7. Tổng quan phân hệ Quan hệ khách hàng
 8. Tổng quan phân hệ Tài sản
 9. Tổng quan phân hệ Quản lý Giao nhận
 10. Tổng quan phân hệ Quản lý Dự án
 11. Tổng quan phân hệ Quản lý Chất lượng
 12. Tổng quan phân hệ Quản lý Hệ thống
 13. Tổng quan phân hệ Bán lẻ – POS
 14. Tổng quan phân hệ Mô phỏng kinh doanh
 15. Tổng quan phân hệ trường học
 

 • BFO brochure
 • Kiến trúc BizForceOne®
 • Giới thiệu BizForceOne®
 • Giới thiệu BizForceOne® 2012
 • Tổng quan về sản phẩm BizForceOne®
 • Tính năng sản phẩm EN
 • Tính năng sản phẩm VN
 • Phương pháp luận triển khai

Bảng tin điện tử trực quan sinh động

 

Bảng tin điện tử trực quan sinh động (Online Bulletin board with dashboard for KPI) của BFO cung cấp khả năng sử dụng biểu đồ và hình ảnh mang lại những tác dụng to lớn giúp nhà quản trị định hình bức tranh toàn cảnh và vị trí của công ty đang đứng một cách tòan diện và sâu sắc. Không chỉ có vậy, công cụ biểu đồ và phân tích đa chiều trực quan BFO mang đến cho quý vị khả năng tương tác và truy nguyên đến từng góc nhìn của dữ liệu giúp nhà quản lý nhận dạng và ra quyết định chính xác cho tình huống hiện hành. Các nhà quản lý cần phải có một công cụ tiếp cận hiệu quả việc phân tích và ra quyết định, đó cũng là mục đích mà BFO xác lập cho thị trường khu vực Châu Á. Các chỉ số KPI định nghĩa và kiến tạo từ BFO sẽ cho doanh nghiệp biết rõ đang đi cùng hướng với thị trường hay đang lái một chiếc máy bay mà kim đồng hồ cảnh báo năng lượng sắp cạn dần.

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang sử dụng các phần mềm trong nước hay các ERP quốc tế, BFO vẫn có khả năng tích hợp công cụ dashboard/KPI vào hệ thống hiện hành của bạn để tính toán ra các Chỉ Số Năng Lực Chủ Yếu (KPI) và hiển thị bằng các biểu đồ (Dashbard). Không những thế, các KPI còn được sắp xếp theo ma trận BSC để phản ảnh giá trị nội tại của doanh nghiệp và hệ thống cảnh báo (Alert system) qua điện thoại/Email giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị.