Trang chủ Customers Chúc mừng đại hội thường niên Casumia thành công tốt đẹp và...

Chúc mừng đại hội thường niên Casumia thành công tốt đẹp và chặng đường đồng hành với BFO qua công ty BMI

830
0

BMI chúc mừng công ty Casumina đã tổ chức và thành công tốt đẹp đại hội cổ đông và đại hôi thường niên 2021.

Với hành trình áp dụng triệt để công nghệ quản trị vào công tác quản lý. Casumia đã ứng dụng BFO từ năm 2006 đến nay và liên tục nâng cấp và áp dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới vào công tác điều hành quản trị của mình.

Năm 2021, Casumina đã ứng dụng BFO v12 để tận dụng mọi tiến bộ của Smartphone nối kết vào hệ thống ERP lõi ngoài việc triển khai hệ thống eCommerce nhằm giúp nối kết các tính năng như:

I. Sử dụng Camera để:

  1. Scan QRcode để Bảo hành bảo trì và truy nguồn gốc sản phẩm
  2. Scan QRCode trên chứng từ để tra soát và phê duyệt chứng hệ thống chứng từ từ phiếu thu, chi, nhập xuất, đơn mua hay bán… theo phân quyền nhiều cấp độ đảm bảo chi đúng, chi đủ, thu đúng, thu đủ cũng như đáp ứng nhanh chóng các nghiệp vụ hằng ngày được phân quyền và tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. Sử dụng Map để đáp ứng giao hàng đúng hạn, đúng số lượng và theo dõi trực tuyến đến nhà phân phối, đại lí và khách hàng phân theo tuyến, nhà phân phối…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here