Trang chủ Products Công Nghệ của Hệ điều hành doanh nghiệp BFO

Công Nghệ của Hệ điều hành doanh nghiệp BFO

4723
0

BFO – Enterprise management Model

BizForceOne: giải pháp hỗ trợ chiến lược kinh doanh đầu tư hiệu quả:

 • Kết nối trực tuyến online qua internet 24/7, bảo mật, ổn định;
 • Đáp ứng mô hình quản lý đa công ty, đa chi nhánh, cửa hàng;
 • Tầm nhìn từ tổng thể đến chi tiết (độc đáo với hình ảnh, biểu đồ thống kê bằng cách kéo thả thông minh);
 • Đo lường các chỉ số “sức khỏe” tức thời và hỗ trợ ra các quyết định chính xác và kịp thời;
 • Giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện quy trình “chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ”;
 • Công cụ hỗ trợ đầy sức mạnh + chuyển giao mã nguồn để công đồng BFO VN hỗ trợ doanh nghiệp;
 • Thời gian triển khai và chuyển giao dự án rất ngắn, với tỷ lệ ứng dụng thành công các dự án tại Việt Nam là 100%;
 • Áp dụng mô hình dự báo và cảnh báo cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp bảng tin điện tử trực quan sinh động.

Các dòng sản phẩm chính:

1. BFO-S công nghệ PaaS, clouding application

2. BFO Enterprise Application

Mô hình đa tầng của BFO-S

 1. BFO Dababase: Chứa CSDL của doanh nghiệp. Server này không phụ thuộc vào vị trí. Có thể đặt tại doanh nghiệp hay thuê dịch vụ. Yêu cầu cài đặt Database: Oracle or SQL Server 2005/08;
 2. BFO Application Server: Chứa Objectspace, không phụ thuộc vào nơi đặt. Yêu cầu cài đặt hệ điều hành máy chủ: Microsoft Server 2003/2008 for IIS as a Webservice;
 3. BFO Business Logics Execution: Chứa chương trình xử lý nghiệp vụ (WXxxx.dll và Code.xxx.dll) do Mega Solution Center (MSC) Cài đặt tại Google hay MSC;
 4. BFO End User: Người dùng truy cập thông qua web browser như IE, Firefox, Chrome…) run on PC, Tablet, Smartphone.

Các công cụ phát triển:

 1. Client: Net Framework 3.0/4.0
 2. Server: Microftsoft Developer 2008/2010
 3. Reporting: BFO Reporting
 4. Webservice: MS IIS
 5. Database: Oracle or SQL Server 2005/08.