Trang chủ Dịch vụ của BMI

Dịch vụ của BMI

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO-S hay hệ thống quản lý toàn diện (hệ thống thông tin tích hợp, Online and Intergrated MIS), được triển khai thành công & sử dụng trên 50 khách hàng tại Việt Nam vì BFO-S tích hợp cả hệ cơ sở tri thức của các chuyên ngành khác nhau. BFO-S được thừa hưởng & tích hợp để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đa đạng của công ty mà hạn chế ít nhất yếu tố chỉnh sửa đặc thù.BFO-s với kho ứng dụng (BFO Appstore) - công nghệ điện toán đám mây chạy trên máy tính bảng (tablet) và smartphone sẽ giúp khách hàng vận hành hiệu quả doanh nghiệp điện tử, nâng cao tầm nhìn quản trị và năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Với BFO-S hay còn gọi là dịch vụ PaaS (Plaftform as a Service: phần mềm như một dịch vụ), nhà đầu tư chỉ cần kết nối với dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ này sẽ đảm đương tất cả các công việc cần thiết: từ xử lý, lưu trữ, bảo mật… Người dùng bao nhiệu trả tiền bấy nhiêu, không phải tốn chi phí đầu tư hạ tầng. Về phương diện bảo mật, hệ thống BFO Clouding cho phép khách hàng lưu trữ dữ liệu tại nhà riêng hoặc có thể thuê máy chủ tại trung tâm ngân hàng dữ liệu bảo mật tốt nhất theo tiêu chuẩn ISO quốc tế 27000.BMI cung cấp các 4 dịch vụ:

 1. Cung cấp dịch vụ điện toán đám mây) – Business Clouding Application : Paas/Saas.
 2. Cung cấp bảng tin điện tử trực quan sinh động – Online Bulletin Board/Dashboard.
 3. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý toàn diện – E-Management.
 4. Tái cơ cấu/cải thiện kinh doanh – Business improvement.

Điểm nổi bật của phương pháp thực hiện Bestfit

Bước 1: Minh chứng khả thi (Phân tích và thiết kế hệ thống quản trị MIS)
Bước 2: Đào tạo chuyển giao công nghệ BFO và quy trình nghiệp vụ cho khách hàng
 • BMI cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO có mã nguồn và qui trình chuẩn mực quốc tế;
 • BMI tư vấn qui trình MIS cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của GAMP với công ty GAR, FDA, USA và SOX, với công ty MOODY, và BSC của Norton Kaplan giúp doanh nghiệp gọi vốn Quốc tế hay lên sàn Quốc tế;
 • Tổ chức thực hiện dự án bằng đội ngũ triển khai từ khách hàng được chuyển giao công nghệ BFO. BMI chịu trách nhiệm điều phối và trách nhiệm cuối cùng;
 • BMI cùng đội ngũ BFO khu vực, đối tác trong nước đánh giá và cấp chứng nhận hàng năm với nhà tư vấn GAR và MOODY.

Lợi ích nổi bật của sản phẩm BFO và dịch vụ của BMI!

Hiệu quả đầu tư

 • Dùng bao nhiệu trả tiền bấy nhiêu;
 • Không hạn chế số lượng người dùng;
 • Không chi phí cài đặt, bảo trì;
 • Giảm chi phí Server và máy trạm và chi phí bản quyền;
 • Giảm chi phí IT vận hành.

Chi tiết

Tiên tiến – tiện ích

 • Công nghệ mới nhất – tiên tiến nhất của thế giới;
 • Công nghệ đặc tả tự động (BLD) không cần lập trình;
 • Cung cấp đầy đủ thông tin – kịp thời và chính xác;
 • Chuẩn hóa các qui trình nghiệp vụ;
 • Công cụ giúp doanh nghiệp tái cơ cấu tổ chức.

Chi tiết

Tổng thể – tích hợp – đồng bộ

 • Hệ thống ES có đủ 18 phân hệ (Modules);
 • Hỗ trợ nghiệp vụ của mọi bộ phận/phòng ban;
 • Biết được sức khỏe của DN để gia tăng giá trị;
 • Doanh nghiệp có thể đầu tư từng phần hay mở rộng sau này.

Chi tiết

Mở rộng và cộng đồng

 • Chuyển giao CÔNG NGHỆ NGUỒN;
 • Cộng đồng BFO hỗ trợ và phát triển;
 • Giúp Doanh nghiệp chủ động với nhu cầu quản trị thay đổi;
 • BFO sát cánh với sự phát triển của doanh nghiệp.

Chi tiết

Tích hợp tri thức quản trị

 • Đáp ứng và tuân thủ các chuẩn mực thế giới;
 • BSC, e-ISO, Lean sigma, JIT, GAMP, GXP…
 • Đáp ứng các đặc thù kinh doanh bản địa của tài chánh Việt nam;
 • Hệ thống cân bằng động (Bussiness Intelligence Visualization);
 • Cung cấp các công cụ đo lường KPI/KRI bằng bảng tin điện tử (Dashboard).

Chi tiết

An toàn và bảo mật dữ liệu 

 • Bảo mật tốt nhất theo tiêu chuẩn ISO quốc tế 27000;
 • Phân quyền đền từng hồ sơ (Record level);
 • Kinh doanh mọi lúc, mọi nơi dễ dàng;
 • Truy cập vào hệ thống bằng Laptop, tablet thậm chí Smartphone;
 • Giảm thiểu rủi ro mất data.

Chi tiết