Câu chuyện thành công    DHG Pharma (Hậu Giang Pharma) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) là công ty chuyên về  sản xuất kinh doanh...

Tin tức và sự kiện  Ngày 03/10/2012, Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ đã chính thức ký hợp đồng ứng dụng hệ...

 Tính Năng Của BFO Hệ thống BFO đã được triển khai trên 18 chuyên ngành tại Việt Nam. BFO giải pháp chuẩn, USA. BFO cho ngành cao...

BFO - Enterprise management Model BizForceOne: giải pháp hỗ trợ chiến lược kinh doanh đầu tư hiệu quả: Kết nối trực tuyến online qua internet 24/7,...

Giới thiệu Được MegaSolutionCenter phát triển từ năm 2000,BizForceOne®, hệ điều hành doanh nghiệp (Business Operating System) hay hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) được xây...

Video demo  Introduction - Why's BizForceOne ? Giới thiệu - Tại sao lựa chọn BizForceOne BizForceOne Overview Tổng quan BizForceOne Intelligent Auto Reports System (IARS) Hệ thống báo cáo tự...

Bước 1: Phân tích  thiết kế hệ thống quản lý TPS Biểu mẫu khảo sát các phân hệ Tổng quan các phân hệ quản lý Danh sách tính...

Triết lý quản trị 3 dòng chảy trong việc điều độ hệ sinh thái quản trị TPS với hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne. BFO...

BFO giải pháp chuẩn, USA. BFO cho ngành cao su ( hóa chất ). BFO cho giải pháp phân phối (Distribution Solution). BFO cho giải pháp bán...

Mô phỏng kịch bản kinh doanh, phân tích BCG, BEP   1. Cấp độ then chốt (Standard level) 2. Cấp độ chuyên nghiệp (Professional level) Dòng hàng chuyên...