Petrolimex PLC: 9 tháng lãi gần 275 tỷ đồng, hoàn thành kế...

Petrolimex PLC: 9 tháng lãi gần 275 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm

2368
0
SHARE
PLC: 9 tháng lãi gần 275 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PLC đạt 5.290 tỷ đồng doanh thu, trong đó Nhựa đường đóng góp 55% tổng doanh thu, dầu mỡ nhờn chiếm 27%, còn lại là doanh thu từ Hóa chất.

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex – CTCP (mã chứng khoán PLC)vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2015 đạt 1.690 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán giảm sâu 11%, do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 327,7 tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 24%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng đến 41 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong tổng 52,7 tỷ đồng chi phí tài chính trong quý, có 9,9 tỷ đồng chi phi lãi vay, phần còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Những nguyên nhân trên dẫn tới, dù lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng kết quả cuối quý, PLC đạt 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 3% so với quý 3 năm ngoái. EPS đạt 1.090 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PLC đạt gần 5.290 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ Nhựa đường chiếm 55% tổng doanh thu bán hàng trong kỳ, doanh thu từ Dầu mỡ nhờn đạt 1.432 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27% tổng doanh thu bán hàng. Đáng chú ý, so với năm 2014, tỷ trọng doanh thu từ Nhựa đường tăng mạnh 8% trong khi tỷ lệ doanh thu từ Dầu mỡ nhờn giảm 4%. Năm 2015, PLC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 6.052 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng thực hiện, PLC đã đạt 87% kế hoạch cả năm.

Trên báo cáo tài chính quý 3, lợi nhuận sau thuế công ty đạt được sau 9 tháng là 274,8 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra cho cả năm là 273 tỷ đồng, thì PLC đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nguồn Infonet

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY