Tri ân khách hàng sử dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO

Tri ân khách hàng sử dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO

Tri ân khách hàng

ID Logo/Website Tên Công Ty Chủ Đầu Tư Chức Vụ Chỉ Đạo Dự Án Trưởng Dự Án
1 DHG DHG http://www.dhgpharma.com.vn/ Phạm Thị Việt Nga Phd. Director Nguyễn Minh Đức – Finance Director Nguyễn Hồng Nguyên  –  IT Director
2 Casumina CASUMINA http://www.casumina.com.vn/ Phạm Hồng Phú Phd. Director Đỗ Công Thành Đỗ Công Thành  –  IT Manager
3 cpc1 CPC1 http://www.cpc1.com.vn/ Nguyễn Doãn Liêm Pharmacist Director Lê Hữu Tiến Lê Hữu Tiến –  IT Manager
4 phuongnga PHUONG NGA http://www.phuongnga.com/ Phạm Thị Phương Thảo Phd. Director Huỳnh Văn Dã – CA Phạm Vũ Hải –  IT Manager
5 TTAGaslogo TTA http://www.ttagas.com/ Trương Hiếu Chairman Đoàn Thị Vân – Admin Manager Tô Nguyên Bá –  IT Manager
6 vtj VITAJEANS http://www.vitajeans.com/ Phạm Văn Việt Phd. Director Vũ Thị Tâm – Vice Director Trần Nguyễn Anh Tuấn  – IT Manager
7 Danapha DANAPHA http://www.danapha.com/ Nguyễn Quang Trị Phd./Pharmacist Director Lê Thanh Túy – IT Manager Lê Thanh Túy –  IT Manager
8 Vimedimex VIMEDIMEX http://www.vietpharm.com.vn/ Nguyễn Tiến Hùng Phd./Pharmacist Director Lê Thanh Long – CFO; Nguyễn Văn Minh – HRM Nguyễn Tiến Ngọc  –  IT Manager
9 KIMVICO KIMVICO http://kimvico.com.vn/ Đỗ Hùng Archaeologist, Director Vũ Nguyễn Minh Tuân – CFO Phạm Ngọc Nhanh  –  IT Manager
10 samco SAMCO http://www.samco.com.vn Đặng Quế Hùng Director – AL Branch Mr. Nhân – IT Manager Nguyễn Xuân Lâm; Mr. Nhân – IT Manager  – Inventory manager
11  MyAn MY AN http://www.lcdeco.com/ Lê Chí Vinh Phd. Director Mã Thành Sang – CA Lâm Văn Kịnh –  IT
12 vietceramic VIETCERAMICS http://vietceramics.com/ Đỗ Hồng Phúc Phd. Director Phạm Cường Anh – Vice Director Dư Ngọc Mộng Linh  – Finance Manager
13 xuanquang XQPHARCO http://www.xqpharco.vn/ Nguyễn Thị Thanh Thủy Pharmacist Director Nguyễn Thị Lan Hương Đỗ Quốc Cường  –  IT
14 DANAMECO DANAMECO http://www.danameco.com.vn/ Phạm Thị Minh Trang Phd./Pharmacist Director Đặng Quốc Tuấn – Operation Man Nguyễn Tấn Tiên  –  CFO
15  indico INDICO http://indico.vn/ Phạm Văn Gọn Pharmacist Director Phạm Cường Phạm Cường –  IT Manager
16 oaihung OH http://www.oaihung.com/ Ô Cẩm Tài Chairman Lưu Thị Minh Tâm Lưu Thị Minh Tâm  – Finance Manager
17 viphaco VINPHACO http://vinphaco.com.vn/ Đỗ Văn Doanh Phd./Pharmacist Director Vũ Thị Bình – CFO Nguyễn Anh Tuấn  –  IT Manager
18 medochemie MEDOCHEMIE http://www.medochemie.com/ Mr. Gregory Charitonos – General Coordinator  –
19 casevn CASE http://www.case.vn/ Chu Vân Hải Director Chu Vân Hải – Director Vũ Thị Kim Ngọc  – Deputy Director
20 Xo So Binh duong XSKTBD http://www.xosobinhduong.com.vn Nguyễn Công Luận General Director Nguyễn Công Luận – General Director Tăng Phương –  Deputy Director General
21 foodtech FOODTECH Mr.Taveesak Rittinarongchai General Director Mr.Rahul  –
22 hoatho HOA THO Garment Mr. Trị General Director Mr.Long  –
22  Cadivi Cadivi  http://www.cadivi-vn.com  Mr. LỘC General Director