Trang chủ News BFO E-business Platform nền tảng nhu liệu máy tính giúp doanh nghiệp...

BFO E-business Platform nền tảng nhu liệu máy tính giúp doanh nghiệp hoà nhập kinh tế số

929
0

Với nền tảng nhu liệu máy tính (công nghệ BFO E-business Platform) hoạt động trên điện thoại thông minh, BEP S1 giúp khách hàng, doanh nghiệp nhanh chóng và dễ dàng khai thác thông tin hệ thống doanh nghiệp qua điện thoại thông minh ở bất kỳ đâu và hầu như mọi lúc cho mô hình kinh doanh của quí vị đặc biệt là thời đại trực tuyến là đáp ứng nhanh nhất với chi phí gần như bằng 0. Đối với các doanh nghiệp đã triển khai BFO, BEP S1 tích hợp chặt chẽ và cực kỳ đơn giản vì chỉ là một hệ thống xuyễn xuốt kết nối từ điện thoại thông minh và hệ thống nền tảng (Backend system), đặc biệt là vận hành bảo mật và không hề phát sinh lỗi khi kết nối với nhau vì là một hệ thống. nền tảng Mobil App này còn có khả năng tích hợp với các database (CSDL) hiện có của quí vị cũng như nhúng vào các trang Web platforms (Nền tảng Web) như Android, IOS. BEP Skymaster S1 giúp doanh nghiệp chuyển giá trị cốt lõi của mình và cất cánh bay cao bay xa mà không cần đầu tư nhiều chi phí cũng như công sức và thời gian của mình (với các hệ thống khác mất hàng triệu USD và hàng năm). Chúng tôi cung cấp cho quí vị theo tiêu chí nhanh nhất và hiệu quả nhất nhằm giúp quí vị mang được giá trị của mình hay gặt hái giá trị tương lai cho thị trường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here