Trang chủ Bảng tin điện tử trực quan sinh động với BFO

Bảng tin điện tử trực quan sinh động với BFO

Bảng tin điện tử trực quan sinh động – Giúp bạn vận hành kinh doanh hiệu quả

Bảng tin điện tử trực quan sinh động (Online Bulletin board with dashboard for KPI) của BFO cung cấp khả năng sử dụng biểu đồ và hình ảnh mang lại những tác dụng to lớn giúp nhà quản trị định hình bức tranh toàn cảnh và vị trí của công ty đang đứng một cách tòan diện và sâu sắc. Không chỉ có vậy, công cụ biểu đồ và phân tích đa chiều trực quan BFO mang đến cho quý vị khả năng tương tác và truy nguyên đến từng góc nhìn của dữ liệu giúp nhà quản lý nhận dạng và ra quyết định chính xác cho tình huống hiện hành. Các nhà quản lý cần phải có một công cụ tiếp cận hiệu quả việc phân tích và ra quyết định, đó cũng là mục đích mà BFO xác lập cho thị trường khu vực Châu Á. Các chỉ số KPI định nghĩa và kiến tạo từ BFO sẽ cho doanh nghiệp biết rõ đang đi cùng hướng với thị trường hay đang lái một chiếc máy bay mà kim đồng hồ cảnh báo năng lượng sắp cạn dần.Cho dù doanh nghiệp của bạn đang sử dụng các phần mềm trong nước hay các ERP quốc tế, BFO vẫn có khả năng tích hợp công cụ dashboard/KPI vào hệ thống hiện hành của bạn để tính toán ra các Chỉ Số Năng Lực Chủ Yếu (KPI) và hiển thị bằng các biểu đồ (Dashbard). Không những thế, các KPI còn được sắp xếp theo ma trận BSC để phản ảnh giá trị nội tại của doanh nghiệp và hệ thống cảnh báo (Alert system) qua điện thoại/Email giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị.
Phương pháp thực hiện như sau:

  1. Sử dụng dịch vụ BFO Clouding Application – Module 15 – Business Intelligent (BI)Doanh nghiệp sẽ được cấp username.
  2. Cài đặt CSDL (Dababase) tại doanh nghiệp hay thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp Saas. Yêu cầu cài đặt Database: Oracle or SQL Server 2005/08.
  3. Sử dụng công cụ phần mềm nhỏ để rút trích dữ liệu từ phần mềm hiện có ra MS Excel (theo mẫu BMI cung cấp) nếu chưa sử dụng hệ thống BFO rồi sử dụng tính năng Import data của BFO (Sysdataconvert) vào CSDL (Database) trên.
  4. Doanh nghiệp truy cập thông qua web browser như IE, Firefox, Chrome… Bằng PC, Tablet hay Smartphone vào hệ thống BFO để xem bảng tin điện tử (Online Bulletin board) trực quan và sinh động mọi lúc, mọi nơi.