Trang chủ Products BMI phối hợp cùng EY (Ernst & Young) cải tiến quy trình...

BMI phối hợp cùng EY (Ernst & Young) cải tiến quy trình DHG

4953
0

BMI đạt được thoả thuận cùng EY sử dụng BFO cải tiến quy trình DHG. EY (Ernst & Young) có bề dày kinh nghiệm và là công ty hàng đầu thế giới về tư vấn, quản lý chiến lược, cải tiến các quy trình hiệu quả, tăng cường kiểm soát, tạo ra giá trị thúc đẩy công cuộc kinh doanh thay đổi và duy trì thành công trong tương lai của doanh nghiệp