Trang chủ News Hệ thống BFO đã triển khai trên 18 chuyên ngành tại Việt...

Hệ thống BFO đã triển khai trên 18 chuyên ngành tại Việt Nam.

1491
0

business_components

BFO giải pháp chuẩn, USA.
BFO cho ngành cao su ( hóa chất ).
BFO cho giải pháp phân phối (Distribution Solution).
BFO cho giải pháp bán lẻ.
BFO cho ngành gas, xăng dầu, nước đóng chai.
BFO cho ngành thời trang – may mặc.
BFO cho ngành dịch vụ.
BFO cho ngành dược phẩm
BFO cho giải pháp ngân hàng.
BFO cho giải pháp chứng khoán.
BFO cho ngành nữ trang – chế tác kim hoàn.
BFO cho ngành nước uống đóng chai.
BFO cho ngành thực phẩm.
BFO cho bệnh viện.
BFO cho hệ thống trường đại học.
BFO cho ngành sản xuất – lắp ráp ôtô.
BFO cho ngành thép.
BFO cho ngành thủy sản.