Trang chủ Methodology Hệ thống quản lý toàn diện TPS theo tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống quản lý toàn diện TPS theo tiêu chuẩn quốc tế

7743
3

Hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả (Business Excellence)

Cung cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện – tiên tiến và tiện tích:BMI cung cấp hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) dựa trên triết lý Total Performance Scorecard của David Norton & giáo sư Robert Kapland và triết lý quản trị 3 dòng chảy (Workflows): Dòng hàng, dòng tiền và dòng người.

Với dòng hàng (Supply Chain Management): BMI cung cấp các modules như: Quản lý cung ứng hiệu quả (Procurement), quản lý tồn kho hiệu quả, quản lý sản xuất hiệu quả, quản lý chất lượng an toàn, quản lý bán hàng hiệu quả và quản lý điều vận hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới theo triết lý SCM giúp cân đối, điều độ sản xuất, tự động lập kế hoạch thu mua vật tư, kế hoạch điều vận, cách quản lý chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chính sách bán hàng… đáp ứng tiêu chuẩn và hệ thống Total Quality Management (TQM). Vối dòng hàng, doanh nghiệp cần tổng hòa 5 nguồn lực: Thị trường, Kinh doanh, sản xuất, cung ứng và tài chánh.

Với dòng tiền (Financial Cashflow Management): BMI cung cấp các modules như: quản lý tài chánh – kế toán, cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn cho dòng tiền hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ kế thừa các mô hình lập dự toán, tính dòng tiền chiết khấu – DCF, lập kế hoạch dòng tiền và triển khai hợp đồng tín dụng với ngân hàng và nhà đầu tư hiệu quả. Kết quả (KPI/KRI) sẽ được hiển thị trực quan sinh động bằng Dashboard sắp sếp theo BSC. Với dòng tiền, doanh nghiệp cân đối 4 thị trường: Thị trường ngoại hối, tài chánh, thị trường người lao động và thị trường hàng hóa.

Với dòng người (Human Resource management): BMI cung cấp các module như: Quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý mối quan hệ khách hàng và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO điện tử – không giấy. Doanh nghiệp sẽ áp dụng mô hình định biên nhân sự, đánh giá nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho việc tổ chức và thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp đối với qui trình chi tiết của 2 dòng  hàng và dòng tiền và chi tiết hóa đến các thủ tục hướng dẫn (SOP) của các qui trình con của từng dòng chảy (Workflow). Hệ thống Personal BSC và quản lý tài năng (TM) về dòng người của chúng tôi giúp DN hội nhập kinh tế thị trường trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Đảm bảo thành công và đáp ứng phù hợp với nhu cầu của bạn

  • Tổ chức hiện thực hóa thành công hệ thống quản lý là yếu tố quan trọng phản ảnh năng lực của ban lãnh đạo và còn là nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp để nâng cao giá trị doanh nghiệp (Management Due Deligence đối với năng lực quản lý). BMI tổ chức thực hiện bằng cách cung cấp và phối hợp các kỹ năng và nguồn lực mà bạn cần để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý của doanh nghiệp để quản lý kinh doanh của bạn hiệu quả hơn – vì vậy bạn có thể trở thành một doanh nghiệp vận hành hiệu quả.
  • Với sự hỗ trợ từ BMI, bạn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm mà BMI đã đạt được trong quá trình tổ chức hiện thực và tư vấn cho nhiều khách hàng lớn tại VN với các ngành nghề kinh doanh của họ. Chúng tôi làm tăng sức mạnh tổ chức của bạn thông qua chuyển giao kiến thức và giúp bạn tiếp cận với các chuẩn mực thành công trong thực tế. Vì vậy, các chuyên gia IT và quản lý của doanh nghiệp có thể khai thác cơ sở tri thức đó, và áp dụng tốt hơn cho doanh nghiệp mình.
 • Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, sự nhanh nhẹn là tối thượng. BMI không những chuyển giao nền tảng kiến thức, mà còn chuyển giao luôn công nghệ nguồn giúp khách hàng tự vận hành và phát triển đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù của mình trong tương lai. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giảm tổng chi phí hoạt động của bộ phận CNTT của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tăng tốc và tối đa hóa chỉ số thu hồi vốn đầu tư.

Chuyển giao tri thức và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế

 • Tổ chức thực hiện bằng chính đội ngũ doanh nghiệp với chuyên gia BFO  –  Tư vấn qui trình MIS : BFO khu vực (Singapore); Đánh giá: Cenford (trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, TW hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á); tổ chức thực hiện bởi BMI và đội ngũ của khách hàng + BFO Partners chịu trách nhiệm quản lý dự án (CPS+ L&A, DTL, Softech, CQM…).
 • Chuyển giao công nghệ nguồn – BFO chuyển giao công nghệ nguồn (Qui trình chuẩn quốc tế và mã nguồn xử lý nghiệp vụ – Biz Logics Source Code) giúp quý công ty tự mình vận hành và phát triển đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù và không ngừng thay đổi. Đây là điều quan trọng nhất giúp hệ thống của bạn luôn vận hành hoàn hảo.
 • Chuẩn mực quốc tế – Phương pháp tổ chức triển khai hệ thống quản lý toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để thỏa mãn tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá nhằm giúp quí vị gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước hay lên sàn quốc tế bao gồm như:
  1. Dòng hàng (TQM): do tổ chức GAR (GAMP), FDA, USA;
  2. Dòng tiền (KPI): theo tiêu chuẩn Moody, BSC và SOX;
  3. Dòng người (HR Apprasal system): theo phương pháp ANSWER (Attitude and Skill Knowledge Experience Environment) đào tạo – phát triển, đánh giá nguồn nhân lực cấp độ 3.0.