Trang chủ Tổng quan về hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne (BFO)

Tổng quan về hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne (BFO)

Giới thiệu

Được Mega Solutions Center phát triển từ năm 2000,BizForceOne®, hệ điều hành doanh nghiệp (Business Operating System) hay hệ thống quản lý toàn diện (Total Management System) được xây dựng dựa trên triết lý quản trị tiên tiến Balanced Scorcard của Norton – Kaplan theo mô hình 3 dòng chảy là tổng hòa 5 nguồn lực cho dòng hàng, cân bằng 4 thị trường cho dòng tiền và điều phối dòng người từ định biên, đánh giá đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất kinh doanh, đặc biệt, BFO đề cao vai trò linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng giúp doanh nghiệp ứng phó với môi trường kinh doanh hiện đại. BFO cung cấp chức năng tích hợp trong các lĩnh vực sau:

 • Enterprise Resource Planning (ERP) • Hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp;
 • Enterprise Resouce Management (ERM) • Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp;
 • Total Relationship Management (TRM) • Quản lý tổng thể các mối quan hệ (TRM: Customer, Vendor, Partner);
 • Supply Chain Management (SCM) • Quản lý chuỗi cung ứng;
 • Business Intelligent Visualization (BIV) • Bảng tin điện tử trực quan sinh động-Dashboard (Online Bulletin Board with KPI/KRI), Bảng cân đối chỉ tiêu quản trị (Balanced Scoredcard).

BFO được ứng dụng trên nền công nghệ độc đáo duy nhất cho phép chuyển giao công nghệ nguồn, từ đó khách hàng có thể  nhanh chóng tự vận hành hệ thống một cách dễ dàng và đáp ứng liên tục về sự phát triển về nhu cầu quản trị cho tổ chức của mình (trong thời đại mà sự thay đổi là bất biến)

BFO Balanced Scorecard (BSC) – Bảng cân đối chiến lược – Hiển thị bằng BFO Dashboard (BIV): BFO tích hợp với Balanced Scorecard bằng công nghệ Dashboard (KPI/KRI) và bảng thông tin điện tử (Online Bulletin Board System) hiển thị thông tin quản trị trực quan và sinh động (BIV) nhằm giúp doanh nghiệp cân đối 3 dòng chảy: Dòng hàng – Dòng tiền – Dòng người.

Hệ thống báo cáo BFO thông minh được thiết kế để cải thiện tốc độ và độ chính xác của các quá trình báo cáo như phân tích, khai thác dữ liệu… mà không làm giảm sự phức tạp của các thông tin cần thiết, cải thiện và giảm thiểu thời gian lãng phí cho các hệ thống ERP.

Tính năng vượt trội của hệ thống BizForceOne

 1. Công nghệ thế hệ mới hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn
  1. Hệ thống đặc tả tự tạo báo cáo không cần lập trình.
  2. Data mining với nhiều công cụ (Olap, Pivot table): đặc tả pivot không cần lập trình
  3. Workflow: tích hợp với Microsoft Visio cho các quy trình & hiển thị bằng hình ảnh.
  4. Business intelligent visualization (BIV): Đặc tả Dashboard và thiết lập KPI không cần lập trình.
 2. Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn/ triết lý quản trị hoàn hảo hơn:Total Performance Scorecard, TQM, Balanced Scorecard (OBSC), Personal BSC, GAMP, GDP, GSP, GPP, 6 Sigma, Lean production…
 3. Tỷ lệ ứng dụng thành công 100%, hiện có hàng chục ngàn người hàng ngày sử dụng BFO tại hơn 50 doanh nghiệp và 10 ngành công nghiệp ngay tại Việt Nam và hàng ngàn ứng dụng trên kho BFO Appstore sãn sàng chia sẻ và chuyển giao công nghệ nguồn.

BizForceOne có 2 dòng sản phẩm sau:

 • Hệ Điều Hành Doanh Nghiệp – BFO-S Business Operating System (BFO-S Plaftform as a service-PaaS)
 • Hệ thống quản lý toàn diện TPS (Total Performance System)- BFO Enterprise System (Based on BSC by Norton Kapland with 3 Workflows)

 

Giới thiệu một số phân hệ quản trị

 1. Tổng quan phân hệ Tài chính – Kế toán
 2. Tổng quan phân hệ Kho vận
 3. Tổng quan phân hệ Sản xuất
 4. Tổng quan phân hệ Cung ứng
 5. Tổng quan phân hệ Bán hàng
 6. Tổng quan phân hệ Nhân sự – Tiền Lương
 7. Tổng quan phân hệ Quan hệ khách hàng
 8. Tổng quan phân hệ Tài sản
 9. Tổng quan phân hệ Quản lý Giao nhận
 10. Tổng quan phân hệ Quản lý Dự án
 11. Tổng quan phân hệ Quản lý Chất lượng
 12. Tổng quan phân hệ Quản lý Hệ thống
 13. Tổng quan phân hệ Bán lẻ – POS
 14. Tổng quan phân hệ Mô phỏng kinh doanh
 15. Tổng quan phân hệ trường học
 •  ………………………………………
 • BFO brochure
 • Kiến trúc BizForceOne®
 • Giới thiệu BizForceOne®
 • Giới thiệu BizForceOne® 2012
 • Tổng quan về sản phẩm BizForceOne®
 • ………………………………………………
 • Tính năng sản phẩm EN
 • Tính năng sản phẩm VN 
 • Phương pháp luận triển khai
 •  ………………………………………