Trang chủ Customers BMI KÝ KẾT VỚI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX DỰ ÁN...

BMI KÝ KẾT VỚI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX DỰ ÁN NÂNG CẤP ỨNG DỤNG QUẢN LÝ

2659
0

BMI KÝ KẾT DỰ ÁN NÂNG CẤP ỨNG DỤNG “QUẢN LÝ NHẬP – XUẤT – TỒN KHO HÀNG HÓA, ĐIỀU ĐỘ VÀ CHI PHÍ VẬN TẢI” VỚI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

Nội dung dịch vụ cung cấp được hai bên thống nhất: nâng cấp Hệ thống phần mềm Quản lý sản xuất và Nhập-Xuất-Tồn kho hàng hóa BFO, dịch vụ hướng dẫn cài đặt và chuyển giao mã nguồn để PLC có thể làm chủ phần mềm sau khi triển khai. Phạm Vi
a. Dòng Hàng Then Chốt: phân hệ Mua Hàng, Bán Hàng và Tồn Kho.
b. Dòng Hàng Chuyên Nghiệp: Phân hệ Sản Xuất, Phân hệ Quản Lý Điều Vận.

  • Đào tạo lớp lập trình công cụ phát triển
  • Đào tạo cán bộ chủ chốt (Key Users) về hệ luận quản trị của ERP-BFO để cùng thiết kế lại qui trình của PLC được số hóa hay tự động hóa bằng BFO, số lượng mỗi buổi theo từng phân hệ của dòng hàng như : Bộ phận cung ứng – thu mua vật tư nguyên phụ liệu, sản xuất hay tạo sản phẩm, kinh doanh – phân phối và điều vận
  • Đào tạo người dùng cuối
  • Hỗ trợ vận hành đưa phần mềm vào sử dụng.