Trang chủ Customers BMI nghiệm thu hệ thống quản lý dòng hàng và phân phối...

BMI nghiệm thu hệ thống quản lý dòng hàng và phân phối SCM với PLC (Petrolimex)

3046
0

Ngày 15/10 BMI đã nghiệm thu thành công hệ thống SCM “Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng hóa, điều độ và chi phí vận tải” cho PLC thuộc tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

Sau hơn một năm hỗ trợ cán bộ CNTT của PLC trong việc triển khai cài đặt ứng dụng và chuyển giao mã nguồn, PLC đã có thể chủ động trong việc tự vận hành và mở rộng hệ thống quản lý điều độ, tồn kho, xuất nhập hàng hóa.

BMI phối hợp khảo sát nhu cầu của PLC và thiết kế, chuẩn hóa các quy trình, mẫu biểu… thực hiện xây dựng ứng dụng quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng hóa, điều độ và chi phí vận tải tại các Kho, cho Nhà máy Dầu nhờn PLC thuộc Petrolimex trên nền tảng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả BizForceOne.