Trang chủ Methodology Kiến trúc công nghệ quản trị BFO

Kiến trúc công nghệ quản trị BFO

948
0

BizForceOne: giải pháp hỗ trợ chiến lược kinh doanh đầu tư hiệu quả:
Kết nối trực tuyến online qua internet 24/7, bảo mật, ổn định;
Đáp ứng mô hình quản lý đa công ty, đa chi nhánh, cửa hàng;
Tầm nhìn từ tổng thể đến chi tiết (độc đáo với hình ảnh, biểu đồ thống kê bằng cách kéo thả thông minh);
Đo lường các chỉ số “sức khỏe” tức thời và hỗ trợ ra các quyết định chính xác và kịp thời;
Giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện quy trình “chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ”;
Công cụ hỗ trợ đầy sức mạnh + chuyển giao mã nguồn để công đồng BFO VN hỗ trợ doanh nghiệp;
Thời gian triển khai và chuyển giao dự án rất ngắn, với tỷ lệ ứng dụng thành công các dự án tại Việt Nam là 100%;
Áp dụng mô hình dự báo và cảnh báo cho doanh nghiệp;
Cung cấp bảng tin điện tử trực quan sinh động.
Các dòng sản phẩm chính:

  1. BFO-S công nghệ PaaS, clouding application
  2. BFO Enterprise Application

Mô hình đa tầng của BFO-S

BFO Dababase: Chứa CSDL của doanh nghiệp. Server này không phụ thuộc vào vị trí. Có thể đặt tại doanh nghiệp hay thuê dịch vụ. Yêu cầu cài đặt Database: MySQL, Oracle or SQL Server 2016 trở nên;
BFO Application Server: Chứa Objectspace, không phụ thuộc vào nơi đặt. Yêu cầu cài đặt hệ điều hành máy chủ: Microsoft Server 2003/2008/2020 for IIS as a Webservice;
BFO Business Logics Execution: Chứa chương trình xử lý nghiệp vụ (WXxxx.dll và Code.xxx.dll) do Mega Solution Center (MSC) ;
BFO End User: Người dùng truy cập thông qua web browser như IE, Firefox, Chrome…) run on PC, Tablet, Smartphone.
Các công cụ phát triển:

Client: Net Framework 4.7 và .net core
Server: Microftsoft Developer 2019
Reporting: BFO Reporting
Webservice: MS IIS
Database: MySql, Oracle or SQL Server 2016 trở nên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here